• > Elebidun eta clasiko klaseak
  • > Mugazgaindiko egitasmo bereziak (harremanak, pasaporte linguistikoa)
  • > Zientifiko egitasmoak
ONGI ETORRI DOÑA MARIA IKASTEGIKO WEBGUNEAN    www.college-ste-marie.com

Jokamolde linguistiko garratza

Mintzaira erabilien erakaskuntzak eskolan ikasitakoen, bide guziko lotura pedagogikoaren eta mintzairen ainiztasunaren bide beretik jar-raitzen du.


Mintzaira erabilien erakaskuntza bat bertzearen ondoko bi ataletan oinarritua da kolegio guzian. Atal bakoitzak behar du hein batetarat heldu : hori Europa guziko koadro orokor batean Europako kontsei-luak proposatu mintzaireri begira.


Mintzairen ikasketa koadro hortan oinarritzen da beraz. Mintzaira agertzen da ekitaldi sozial gehienen tres-na bat bezala, egitasmo bat burutzeko, helburu batetarat heltzeko edo arazo bati aterabide baten emaiteko. Konpetentzi linguistikoak ( gramatika, lexika, fonologia) eta kulturalak eginbideen zerbitzuko emanak dira eta ez beren buruzko onetan. Lehentasuna ahozkoari doakio ikaslea harremanetan sartzeko gai izan dadin mintzaireri esker.